Blogi

Hattulan Kokoomuksen Blogi

 • Alkuun
  Alkuun This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Kategoriat
  Kategoriat Displays a list of categories from this blog.
 • Tagit
  Tagit Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggaajat
  Bloggaajat Search for your favorite blogger from this site.
 • Tiimi Blogit
  Tiimi Blogit Find your favorite team blogs here.
 • Kirjaudu
  Login Login form
Uusimmat kirjoitukset

Vaalit ovat ohi – aika ryhtyä töihin!

Posted by on in Yleinen

Suomessa käytiin juuri tärkeät kunnallisvaalit. Yhteisten asioiden hoitaminen oli saanut meidät monet äänestämään. Valitsimme ihmiset päättämään meidän oman kotikunnan asioista. Se on hieno asia. Mutta miksi kuitenkin turhan moni jätti äänestämättä? Ymmärrän, että yksittäisellä kuntalaisella ei välttämättä ole intoa perehtyä niin syvällisesti kunnan kokonaisuuteen kuin mitä päätöksen ymmärtäminen vaatisi. Yhden asian irrottaminen kritisoitavaksi on toki helppoa, mutta kokonaisuus ratkaisee usein kuin päätöksiä tehdään.

Politiikassa hyvin pientenkin asioiden päättäminen saattaa aiheuttaa yllättäviä kimurantteja tilanteita. Käytännöt ja lainsäädäntö kuitenkin helpottavat päättäjien päätöksentekoa. Uusille valtuutetuille saattaakin tulla rimakauhu kun vertaa itseään yli 20 vuotta mukana olleeseen kuntakonkariin. Itsellä näin ensimmäisen kauden valtuutettuna tuntui kuin lähes koko neljä vuotta meni hallinnon koukeroiden ymmärtämiseen. Nyt kuitenkin päätöksenteko jatkuu ja on kieltämättä helpompi astua uudelleen remmiin.

Valtuutetun tehtävä ei onneksi ole tietää jokaista hallinnon ja lainsäädännön kohtia. On tärkeää pitää esillä itselleen ja äänestäjille tärkeitä arvoja ja asioita sekä peilata käsiteltäviä asioita niihin. Yhden asian ihmisillä sanottava loppuu, kun oma asia on käsitelty, jos kyseinen teema yleensäkään nousee päätettäväksi. 

Päättäjien on ymmärrettävä suuria kokonaisuuksia ja kuntien taloutta. Valtuusto ohjaa koko kunnan toimintaa. Kanssapäättäjien ja kuntalaisten kuuntelutaito on tärkeää, jotta osaa pureutua asiakkaiden eli kuntalaisten kannalta oleellisiin asioihin ja pystyy viemään asiaa eteenpäin yhdessä muiden kanssa. Yksin ei demokratiassa saa juuri mitään aikaan.

Olisi hienoa, jos uudet kuin vanhatkin valtuutetut uskaltaisivat olla rohkeita, keskustella asioista vapaasti ja tuoda esille mahdollisimman laajaa näkemystä myös julkisesti. Päättäjän on myös uskallettava tehdä päätöksiä asioista, jotka aiheuttavat tunnekuohuja ja kielteistä palautetta. Asioihin perehtynyt valtuutettu tietää, mikä on paras ratkaisu pitkällä tähtäyksellä ja osaa perustella pahaa verta aiheuttavan päätöksen uskottavasti ja asiantuntevasti. 

Keskustelu onkin todella tärkeä väline hyvien ja oikeiden päätöksen tekemiseksi. Siinä tulevat esille mielipiteiden kaikki piirteet niin heikkoudet, vahvuudet ja myös se millä perusteella asioista päättää. Kehotankin nyt kaikkia valtuutettuja käyttämään tätä keskusteluvälinettä hyvänä työkaluna kun jälleen tulee tarve päättää kotikuntamme tärkeistä asioista. 

Ja miksi muuten pitää syödä rokkaa ja makkaraa vain ennen vaaleja? Avoimen keskustelun pitäisi jatkua kuntalaisten keskuudessa myös vaalien jälkeenkin. Kun siis kohta aloitamme uuden valtuustokauden, toivottavasti olette mukana kanssamme yhtä aktiivisesti, kuin näiden vaalienkin aikana. 

Kiitos että äänestit, kyllä me teemme parhaamme!

 

Jiri Kattelus

Osumia: 371
0
Lue lisää 0 Kommenttia

Tasapainottamisesta kehittämiseen

Posted by on in Talous

Hattulan talouden tasapainottaminen oli tarpeen lukuisten tappiollisten vuosien jälkeen. Ohjelma on toiminut hyvin. Heti ensimmäisenä vuotena tulos parani erittäin merkittävästi. Viime vuoden tuloksesta näyttää muodostuvan selvästi positiivinen ja budjetoitua parempi. Talouden kurssi on siten saatu käännettyä.

Kaikkia asetettuja tavoitteita ei kuitenkaan vielä ole saavutettu. Tarkkaa taloudenhoitoa on tarpeellista  jatkaa. Erityisesti perusturvassa on edelleen aihetta paneutua johtamisen kehittämiseen, taloudellisen osaamisen lisäämiseen ja organisaation tuottavuuden parantamiseen.

Sote III on Kanta-Hämeessä tekeillä. Uudistuksen odottaminen ei vapauta tuottavuuden parantamisesta vaan päinvastoin edellyttää sitä. Tehokkaasti toteutetuilla, laadukkailla palveluilla meidän on pyrittävä varmistamaan, että lähipalvelut toimivat Hattulassa hyvin vielä sote-uudistuksen  jälkeenkin.

Kuntalaisille nämä tehdyt toimenpiteet eivät juuri näy. Laadukkaat ja tehokkaat palvelut auttavat erityisesti  veroprosentin korotuspaineen hillinnässä.

Säästäminen oli tarpeen talouden vakaannuttamisessa. Katseet on nyt käännettävä tuleviin tarpeisiin. Resursseja on suunnattava kunnan palveluitten ja elinkeinojen kehittämiseen.

Panos-tuotos-sääntö toimii kuntataloudessakin. Onnistuneiden kehittämistoimenpiteiden tuloksena Hattulaan syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja, minkä ansiosta myös väkiluku voi kasvaa. Se turvaa kunnan verotulojen kasvun.

Maakunnan väestö supistui viime vuonna. Hattula oli harvoja kasvukuntia. Väestökasvumme  perustui syntyvyyteen. Töitä on tehtävä, jotta Hattulaan myös muuttaisi entistä enemmän ihmisiä asumaan. Työpaikkoja on oltava tarjolla ja tonttikauppaan kannattaa panostaa.

Elinkeinojen kehittämisen painopiste on Merven teollisuusalueella. Etelä-Suomen bioenergiakeskus on maakunnan kärkihankkeita. Hallitusohjelmassa korostetaan biotaloutta ja Suomikin on sitoutunut ilmastopäästöjen vähentämiseen. Yleinen ilmapiiri suosii biohanketta, mutta lukuisia yksityiskohtia on vielä ratkaistava, ennen kuin investoinnit käynnistyvät.

Paljon muitakin toimintoja on ideoitu ja suunniteltu Merveen. Niistä monet ovat parhaillaan eri tahoilla  selvitettävinä.

Elinkeinojen kehittämisen ohella meidän on myös huolehdittava kuntalaisten palveluiden kehittämisestä. Nasta-hankkeen avulla on tarkoitus myös lisätä kuntalaisten osallistumista. Tällöin saamme hattulalaisilta ideoita ja ajatuksia, joita voidaan hyödyntää kuntalaisten parhaaksi. Kunnan kotisivujen uudistaminen on tässä ensimmäinen askel.

Juteinikeskus on meille tärkeä hanke. Se on maassamme ensimmäinen avoimeen oppimisympäristöön, alusta lähtien suunniteltu rakennus. Keskus tarjoaa kuntalasille myös monia mahdollisuuksia liikunnan ja vapaa-ajan harrastuksiin.

Hattulan markkinoinnissa Juteinikeskus kannattaa hyödyntää. Sen uutisarvo tulee ylittämään valtakunnallisen uutiskynnyksen. Myönteisestä uutisesta saamme hyvän vetovoimatekijän.

Osumia: 812
0
Lue lisää 0 Kommenttia

Edustuksellinen demokratia on elossa!

Posted by on in Valtuusto

Ennen kevään eduskuntavaaleja keskustelu kävi poikkeuksellisen kuumana ja antoi viestiä ihmisten poliittisen aktiivisuuden heräämisestä. Kuitenkin äänestysprosentti jäi vain 70,1 prosenttiin. Suomessa äänestysvilkkaus laskee jyrkimmin kaikista Pohjoismaista. Ero on merkittävä esimerkiksi Ruotsin valtiopäivävaaleihin verrattuna, joissa vaaliuurnilla kävi 85,3 prosenttia äänioikeutetuista. Äänestämisinnon laskuun on arvioitu olevan useita syitä; vaikuttamisen mahdollisuudet osallistuvan demokratian keinoin ovat lisääntyneet kun mielipidekirjoitusten rinnalle on tullut uusia osallistuvan demokratian muotoja muun muassa sosiaalisen median ansiosta. Myös suora yhteydenotto päättäjiin on nykyään helpompaa ja nopeampaa sähköisten viestimien kautta. Poliittinen aktiivisuus on siirtynyt perinteisestä puoluepoliittisesta vaikuttamisesta entistä enemmän sosiaaliseen mediaan, jonka voimaa mielipidevaikuttajana voi päivittäin seurata. Haasteena onkin myös kunnallispolitiikassa pyrkiä tuomaan uusia vaikuttamisen välineitä tarjolle perinteisen puolue- ja yhdistystoiminnan rinnalle.

On mielenkiintoista seurata, tuleeko esimerkiksi sähköisen äänestämisen mahdollisuus nostamaan äänestysprosenttia. Toisaalta äänestämisestä on nykyään tehty jo äärimmäisen helppoa, sillä ennakkoäänestyspaikkoja löytyy esimerkiksi ruokakauppojen yhteydestä. Kyse on siis todennäköisesti enemmän valinnasta olla äänestämättä, kuin äänestämisen vaikeudesta. Äänestysaktiivisuus saadaan nousuun läpinäkyvällä politiikalla ja ratkaisujen tekemisellä. Politiikassa pitää kyetä tekemään päätöksiä – muuten lupaukset asioiden muuttamisesta toivottuun suuntaan kumisevat tyhjyyttään ja nakertavat luottamusta järjestelmään. Ideaalitilanteessa äänestäminen nähtäisiin oikeutena, jota ei halua jättää käyttämättä.

Seuraaviin kunnallisvaaleihin on kaksi vuotta aikaa. Erityisesti nuorten osuus kunnallispolitiikassa on hälyttävän pieni. Tulisikin miettiä keinoja innostaa nuoria liittymään mukaan yhdistyksiin ja tulemaan mukaan kunnallispolitiikkaan, näin voisimme todennäköisesti myös kehittää nuorten avustuksella nykyaikaisia foorumeita keskustelulle. Keskustelun ja vaikuttamisen siirtyessä entistä enemmän sosiaaliseen mediaan, suureksi haasteeksi nousee keskustelukulttuurin säilyminen kaikkia kunnioittavana. Sosiaalisessa mediassa voidaan luoda mielikuvia ja ottaa kantaa, mutta todelliset vaikuttamisen mahdollisuudet niin valtio- kuin kunnallisellakin tasolla saavutetaan edelleenkin edustuksellisen demokratian keinoin.

Toivotamme kaikki yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneet tervetulleeksi kehittämään Hattulan Kokoomuksen toimintaa ja esittämään uusia ajatuksia!

Osumia: 701
0
Lue lisää 0 Kommenttia

Tule mukaan

Posted by on in Yleinen
Eduskuntavaalit ja niiden anti on nyt puntaroitu. Yleensä vaaleissa kaikki voittavat, mutta nyt Keskustan jyrääminen oli merkittävä. Hattulan osalta neljä suurinta puoluetta kulkivat hyvin pienin eroin. Kokoomus säilytti kuitenkin ykköstilan. Suuren haasteen tuo se, että kannatuksemme edellisiin vaaleihin verattuna laski yli 4 prosenttia. Seuraavat omat vaalimme, kunnallisvaalit käydään parin vuoden päästä. Aikaa valmistua vaaleihin siis on.
 
Kannatuksen nousuun tarvitaan uusia käsi- ja silmäpareja. Uudenlainen ajattelu ja asioiden toteutus luo mahdollisuuksia. Ryhmätyöskentely avartaa ja rikastuttaa toimintaa. Yhdistystyöskentely täytyy olla mielekästä ja motivoivaa. Kaikille tulee antaa sijaa joukkueessa. Oman kunnan asiat, päätöksiin vaikuttaminen ja tulevaisuus pitäisi kiinnostaa meitä kuntalaisia. Meillä eri ikäryhmillä on erilaisia tarpeita ja pyyntöjä sekä odotuksia kunnaltamme. Siksi olisi hyvä, että kokoomusjoukkueemme edustaisi eri ikäisiä naisia ja miehiä puolustamaan omia tärkeitä näkemyksiään. 
 
Ole rohkea, ota haaste. Ilmoittaudu joukkoomme rakentamaan uutta ajattelua Hattulan Kokoomukselle. Kanssasi luomme hyvää pohjaa tuleviin koitoksiin ja varmistamme näkyvyytemme jatkossakin.
 
Tervetuloa mukaan toimintaan,
 
Erkki Pänkäläinen
Hattulan Kokoomus ry:n varapuheenjohtaja
Osumia: 877
0
Lue lisää 0 Kommenttia

Vaalit lähestyvät

Posted by on in Yleinen

Kevään 2015 eduskuntavaalit lähestyvät hyvää vauhtia. Hattulan Kokoomus on kuluneena keväänä järjestänyt kolme eri tapahtumaa ehdokkaiden tueksi. Viimeksi lauantaina 28.3. oli onnistunut kokoomusehdokkaiden kiertuevierailu Parolan K-Marketin edessä veturinaan elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Paikalla oli runsaasti yleisöä ja ehdokkaita avustajineen. Tapahtuman kruunasi Sirenin Ramin erinomainen keitto, joka tarjoiltiin lämpimänä.

Hattulan Kokoomus toivoo, että sen jäsenistö ja kaikki muutkin samoin ajattelevat hattulalaiset käyvät vaaliuurnilla joko jo ennakkoon tai viimeistään vaalipäivänä ja äänestävät Kokoomuksen ehdokasta. Vain näin voimme vaikuttaa valintoihin ja tulevien päättäjien valintaan.

Kevätterveisin,

Arto Viljanen
Hattulan Kokoomus ry:n puheenjohtaja

Osumia: 850
0
Lue lisää 0 Kommenttia

Verotuloja lisäämään

Posted by on in Talous

Raha- ja tulovirta kunnan rajojen ulkopuolelta tuo kuntaan varallisuutta. Tiedostettuani tämän nuorena kunnallispoliitikkona esitin yrittäjämyönteisen toimintapolitiikan käynnistämistä.  Ei kunnan pidä siten toimia. Meidän on panostettavat vain viihtyisään asunkuntaan, kokeneemmat kunnallispoliitikot ampuivat ajatukseni upoksiin.

Hattulassa on julkisen sektorin työpaikkoja suhteellisesti enemmän kuin monessa muussa kunnassa. Panssariprikaati ja  HAMK ylläpitävät julkisen sektorin työpaikkoja kunnan lisäksi. Tämä tuo talouteen vakavuutta ja tasoittaa taloussuhdanteiden vaihteluita. Verotulojen kasvu on kuitenkin  pientä, eikä se ole kunnan ohjattavissa. 

Tehdyssä selvityksessä on osoitettu, että yli 60 % kuntien verotulosta saadaan aikaan PK-yrityksissä. Yritysten henkilöstön ostovoima saa kunnassa lisäksi aikaan merkittävän osan yhteisöveron tuotosta. Julkisen sektorin palkkojen verotulot, valtionhallinnon palkkoja lukuun ottamatta, on paikallisten rahavirtojen pyörittämistä, eikä luo uutta vaurautta.  

Kun yksityisen sektorin työpaikat luovat merkittävän osan kunnan verotulosta, kunnan kannattaa myötävaikuttaa yksityisen sektorin työpaikkojen kasvuun. Huolehtimalla osaltaan PK-yritysten toimintaedellytyksistä ja kasvusta kunta varmistaa samalla verotulojensa positiivisen kehityksen. Tulojen kasvu vahvistaa kunnan taloutta ja vaikuttaa siten myös edellytyksiin itsenäisenä kuntana toimimiselle.  

Kun tuotteiden kilpailutus annettiin Seutukeskus Oy Hämeen tehtäväksi, ostojen tehokkuus, suuret toimitusvolyymit ja halpa hinta tulivat ratkaisevaan osaan hankinnoissa. Tämä merkitsi käytännössä paikallisten toimijoiden jäämistä toimitusten ulkopuolella.

Usein myös teknisen toimen kilpailutettavat urakat ovat niin suuria, etteivät paikalliset toimijat pysty tarjoamaan kokonaisuutta.

Tarjouspyynnöt ovat kilpailutuksessa ratkaisevia. Hattulan tulisi käyttää omistajanohjausta hankinnoissa. Sen tulisi edellyttää kilpailutukset toteutettavaksi siten, että myös paikallisilla, pienemmillä yrityksillä on tasapuoliset edellytykset tehdä tarjoukset.

Hankinnan kriteerit tulisi määritellä siten, että lähitoimittajien laatutekijät, esim. tuoreus ja nopea palvelu sekä pienempi ympäristön kuormitus olisivat hinnan ja teknisen laadun lisäksi myös valintakriteerinä toimittajaa valittaessa. Hankinnoilla kunta voi edistää yritysten kehittymistä ja ostojen hyödyt jäävät paikallisten ihmisten ja kunnan käyttöön.

Monipuolistamalla kuntalaisten palvelutuotantoa, kunta myös tukee paikallisen yritystoiminnan kasvua. Hattulan hallintokuntien strategioissa on jossain määrin linjattu omaa palvelutuotantoa ja ostopalveluita. Kunta on ottanut käyttöön mm. palvelusetelin, jonka käytöstä edelleen kerätään kokemuksia. Päivähoidossa kysynnän kasvun tyydyttäjiksi toivotaan yksityisiä palveluitten tuottajia. 

Yritystoiminnan kannalta on tärkeä tietää, miten kunta haluaa kehittää eri sektoreiden palvelutuotantoa. Tällöin yritykset kykenevät kehittämään omaa valmiuttaan vastata tuleviin kysyntähaasteisiin. Se edellyttää usein investointeja tiloihin ja henkilöstön osaamiseen. Se on pitkäjänteistä toimintaa, jossa nopeat muutokset eivät ole mahdollisia.

(Teksti pohjautuu tekemääni valtuustoaloitteeseen)

Osumia: 1541
0
Lue lisää 0 Kommenttia

Odotuksia ja toiveita

Posted by on in Yleinen

Hattulan uusi kunnanjohtaja Heidi Rämö aloitti työnsä vt.kunnanjohtajana perehtymällä kunnan hallintokuntien toimintaan.  Martti Pura jäi hyvin ansaitulle vuosilomalle ja valmistautumaan lähtöjuhlaansa Verkatehtaalla.    

Rämö pääsee aloittamaan työnsä hyvästä tilanteesta. Haasteita ei häneltä kuitenkaan tulevaisuudesta puutu. Talouden pito terveenä ja palvelurakenteiden jatkuva kehittäminen ovat keskeisellä sijalla, mikäli Hattula haluaa jatkaa itsenäisenä kuntana.

Kunta- ja  palvelurakenne on suuressa muutoksessa. Kukaan ei vielä tiedä kuinka sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan järjestämään. Hattulassa on laadukkaat ja kustannustehokkaat lähipalvelut. Niiden jatkuminen tulisi turvata palvelurakenneuudistuksessa. Erikoissairaanhoito on suuri kysymysmerkki. Parhaillaan selvitetään millä väestöpohjalla ja miten erikoissairaanhoito Hämeessä järjestetään. Sairaanhoitopiirin kustannukset ovat kasvaneet budjetoitua nopeammin. Hattula on asettanut tavoitteeksi kulujen kasvun taittumisen. Tähän ei vielä ole päästy.

Hallitus ajaa kuntien yhdistymisiä. Kuntien näkemykset seudulla eivät käy yksiin. Hämeenlinnan ajaa kuntaliitosta. Hattula ja Janakkala haluavat jatkaa itsenäisenä. Kunnanjohtaja toteuttaa tässä kuntalaisten tahtoa.

Seutukunnan menestyminen on kiinni siitä, miten kunnat pystyvät tekemään yhteistyötä, kehittämään toimintaansa ja seutua sekä lisäämään sen vetovoimaa. Kuntaliitoskeskustelu on jäädyttänyt yhteistyön kehittämisen. Kunnallisvaaleissa päättäjät osin vaihtuvat. Ehkä myös seudun kaikkien kuntien ylimmät viranhaltijat vaihtuvat tällä vaalikaudella. On mielenkiintoista odottaa, millaista yhteistyötä uudistuneet kunnat  pystyvät tekemään. Uusia avauksia seudun yhteiseksi kehittämiseksi odotetaan. 

Hattula on kuluvalla valtuustokaudella kehittänyt voimakkaasti toimintaansa, kiitos kokoomuksen taloussiiven. Talous on saatu tasapainoon. Avainpaikoille on nimitetty uusia johtajia. Toiminnan kehittämiseen on tullut suunnitelmallisuutta. On rakennettu pohja, jolta ponnistaa eteenpäin.  

Ehkä merkittävin muutos on tapahtunut perusturvan hallinnonalalla. Palvelujen tuotantorakenne on muuttunut strategiamme mukaan merkittävästi. Kalliita palveluita on kotiutettu ja painotettu avopalveluita. Vaikka jonain vuonna olemme tuottaneet enemmän palveluita, olemme silti pystyneet pienentämään kuluja. Kustannustehokkuus on kasvanut. Päiväkoteihin on investoitu ja Tuulia-kodin investointeja ollaan käynnistämässä. Juteinikotia ollaan ostamassa.

Kiitos tästä muutostyöstä kuuluu osaavalle ja tarmokkaalle  perusturvajohtajallemme, joka on käytännössä toteuttanut muutoksen. Hyvällä henkilöllä on kuitenkin kysyntää. Lähiviikkoina tiedämme, saammeko edelleen pitää hänet Hattulassa.

Teknisen johtajan johdolla toteutettu  kaavoituksen tarkistaminen on kunnan kehittymisen kannalta ollut tärkeää.  Asukasmäärän kasvun lisäksi on luotu myös edellytyksiä teollisuuden kasvulle. Ensimmäisen kerran Hattulassa nyt laadittu kiinteistöohjelma. Se luo pohjan kiinteistöjen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja sitoo sen myös kunnan talouteen.

Uusi talousjohtaja on tuonut osaamista ja uusia ajatuksia kunnan taloushallintoon. Tulokset ovat näkyneet laadukkaassa työskentelyssä taloushallinnossa ja taloushallinnon tukena kehittämisasioissa.

Vt. johtava rehtori on saanut johdettavakseen uudistuneen kouluverkon. Toimintaa on uudistettu. Uusia suunnitelmia on jo työpöydällä odottamassa toteutusta, kunhan rahoitus antaa myöten.

Odotukset ja toiveet uudelle kunnanjohtajalle ovat suuret. Kuntalaiset ja luottamushenkilöt jäävät odottamaan häneltä uusia avauksia.

Osumia: 1325
0
Lue lisää 0 Kommenttia

Nyt se on päätetty!

Posted by on in Valtuusto

Kaksikymmentä vuotta yhteisten asioitten hoitoa on pitkä aika. Kunnallisvaaleissa 1992, Suomen talouden ollessa lamassa, asetuin ensimmäisen kerran ehdolle. Uskoin yritysmaailman kokemuksista olevan hyötyä kunnalliselämän päätöksenteossa.

Minua pyydettiin keskustan ehdokkaaksi, mikä kyllä olisi sopinut aatemaailmaani. Halusin kuitenkin päästä kokoomuksen listalle, joten otin yhteyttä Puotilan Mattiin. Paluumuuttajana en ollut ollenkaan varma läpi menosta. Sovin, että saan joka tapauksessa lautakuntapaikan.

Ensimmäisellä kerralla en vielä päässyt valtuustoon. Minut valittiin ympäristölautakunnan puheenjohtajaksi. Se oli hyvä paikka opiskella kunnallispolitiikan alkeita. Olen kiitollinen Matille hänen tuestaan kunnallispoliittisen urani käynnistymisessä.

Iloja ja suruja

Vuosien varrella olen kokenut paikallispolitiikan ilot ja pettymykset. Olen tehnyt hartiavoimin työtä vaaleissa puolueen hyväksi, jolloin ei aikaa ole riittänyt omaan vaalityöhön. Seurauksena oli putoaminen valtuustosta.

Työtehtäväni ovat olleet Hattulan ulkopuolella. Työssäni en ole tavannut kuntalaisia. Sen vuoksi kannattajajoukkoni ei koskaan ole ollut kovin suuri. Keskimääräisen äänisaaliin vuoksi myös tärkeimmät avainpaikat ovat olleet ulottumattomissani.

En osaa politikoida siinä mielessä kuin useat kansalaiset sen usein mieltävät. Käsittelen asioita puhtaasti asiapohjalla ja haen ratkaisua, joka mielestäni on kuntalaisille paras. Nostan keskusteluun kysymyksiä, joista kaikki eivät pidä. Haluan herättää keskustelua ja saada aikaan muutosta parempaan.

Esimerkiksi johtamani sivistyslautakunta laati kouluverkkoselvityksen jo 1990-luvulla taloudellisesti vaikeassa tilanteessa, jossa kaikkien koulujen oppilaiden tarvikemenoja leikattiin ja opetuksen laatua heikennettiin. Taloudellisesti olisi jo silloin ollut järkevää yhdistää kouluja, mutta poliittista valmiutta ei vielä ollut toteuttaa rakenneuudistuksia. Ne tapahtuivat vasta tällä valtuustokaudella. 

Olen tehnyt pitkään työtä perusturvan hallinnon alalla. Kiinnostukseni ja mielestäni myös osaamiseni olisi riittänyt muihinkin vaativiin tehtäviin kunnassa ja seudulla. Demokratiassa kuitenkin enemmistö päättää. Osaaminen tai kiinnostus ole ratkaisevassa osassa paikkoja jaettaessa. Seudulliset paikat jaetaan puolueiden vaalitulosten ja sukupuolten perusteella. Siinä poliittinen peli ei tällä kaudella suosinut minua. Se oli kyllä pettymys.

Pohdiskelua

Viimeiset kuukaudet olen pohdiskellut asettuako kunnallisvaaleissa ehdolle vai ei. Muutakin tekemistä olisi yllin kyllin tiedossa. Olen jo nähnyt kunnallispolitiikan erilaiset koukerot. Sieltä tuskin löytyy mitään uutta.

Voinko sitoutua neljäksi vuodeksi? Onko minulla vielä aikaa ja riittävästi motivaatiota paneutua sekä sitoutua kunnan asioitten hoitoon? Nuorempien on kuitenkin otettava vastuuta ja meidän vanhempien on tehtävä tilaa. Olisiko sen aika nyt?

Perhe on jo pitkään ollut sitä mieltä, että minun olisi aika jättää politiikka. Elämässä on muutakin kuin yhteisten asioitten hoitaminen. Lapsenlapset kaipaavat vaaria leikkimään ja askartelemaan. Puolisolle pitäisi myös omistaa yhteistä aikaa, jota on vuosien varrella ollut aivan liian vähän.

Viimeisten viikkojen aikana yhä useampi henkilö on kuitenkin pyytänyt minua jatkamaan. He ovat vedonneet pitkään kokemukseeni.
Kuntia ajetaan yhteen. Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto ovat muutoksessa, jonka suunnasta ja lopputuloksesta kukaan ei tiedä vielä mitään.

Yritysmaailmassa hankkimallani kokemuksella voisin olla arvioimassa rakennemuutoksen etuja ja haittoja. Työtä, jota jo nyt olen luottamushenkilönä tehnyt. Kokemukseni voisi olla hyvänä taustatukena myös nuoremmille valtuutetuille ja siten hyödyksi kuntalaisille. Siinä olisi motivoivaa työtä lähteä vielä kerran mittauttamaan äänestäjillä oma kannatukseni.

Olen pitkään pohdiskellut mennyttä ja tulevaa. Päätöksenteko on ollut harvinaisen vaikeaa. Periaatteisiini kuuluu sitoutua kunnolla annetun tehtävän hoitoon. Perusteellisen pohdinnan jälkeen olen tehnyt päätökseni. Asetun vielä kerran kunnallisvaaliehdokkaaksi. Päätös merkitsee myös sitä, että perheelle on annettava yhteistä aikaa, jos tulen valituksi. Sekin on järjestettävissä.

Osumia: 1146
0
Lue lisää 0 Kommenttia

Nuoremmat mukaan

Posted by on in Valtuusto

Ensi syksyn kunnallisvaalit lähestyvät ja puolueet värväävät jo innolla ehdokkaita. Ihanteellinen valtuusto olisi sellainen, joka vastaisi hyvin äänestäjien ammatti-,  ikä- ja sukupuolijakautumaa. Kaivataan myös sopivassa suhteessa kokemusta ja nuoruuden innokkuutta.     

Ehdokkaitten saanti on haasteellinen tehtävä, kun kunnat ovat suurten muutosten edessä. On vähemmän kiitollista leikata palveluita ja korottaa maksuja. Vapaaehtoisia tällaiseen työhön on vähän.

Kunnanvaltuustoissa istuu yleensä keski-ikäistä vanhempaa joukkoa. Hattulan valtuutettujen keski-ikä on 56 vuotta. Alle 30-vuotiaita valtuutettuja ei tällä kaudella istu valtuustossa lainkaan.

Meitä kansaneläkeiän saavuttaneita valtuutettuja on kolmannes. Suuret ikäluokat ovat eläköitymässä. Vaikka maan hallitus toivoo työuria jatkettavan, tuskin päätöksenteossa tarvitsee korostaa näin voimakkaasti eläkeläisten näkökulmaa. Vanhuspalvelut ovat tärkeitä ja ne on hoidettava hyvin, mutta kunnan menestymisen kannalta monet muut kysymykset ovat tärkeämpiä.  Tuskin me eläkeläiset osaamme paneutua riittävästi nykyisiin päivähoito- ja koulukysymyksiin, kun ne eivät enää omalla kohdallamme ole ajankohtaisia. Kokemusta meiltä tosin löytyy, mutta tietomme ovat vuosien takaa. Nykypäivän haasteet ovat toiset.

Valtuustoon tarvitaan enemmän nuoria ja keski-ikäisiä päättäjiä. Ymmärrän kuitenkin hyvin lapsiperheiden äitiä ja isiä. Heillä työ vaatii aikansa. Lapsien kasvatus ja harrastukset ovat myös tärkeitä. Kaikkien kannalta on tietenkin  tärkeää, että lapsista ja nuorista kasvaa kunnon kansalaisia. Tästä huolimatta toivon, että keski-ikäiset kokisivat  yhteisten asioitten hoidon tärkeäksi ja asettuisivat  ehdolle.

Nuorten kohdalla opiskelu vie usein toiselle paikkakunnalle. Kotikunnan asiat eivät ole päällimmäisenä mielessä, kun panostetaan tulevaan ammattiin. Toisaalta ne, jotka ovat muuttaneet Hattulaan omintojen vuoksi, eikä ehkä tunne riittävästi kiinnostusta yhteisten asioitten hoitoon. Kuitenkin nuorten näkökulma monissa kysymyksissä on tärkeä.

Osumia: 1621
0
Lue lisää 0 Kommenttia

Lähi- ja luomuruoka vaatii panostuksia

Posted by on in Ruoka

Ruoka on meille jokaiselle elintärkeä asia. Siitä meillä jokaisella on oma vahva mielipiteemme. Se voi olla asiantuntijan  kommentti tai kertoa omista mieltymyksistämme ruokaan. Yksi tykkää gourmet-ruuasta. Toinen on vannoutunut pikaruuan ystävä. Ruuan mausta kaikilla on oma mielipiteensä, eikä makuasioista kannata riidellä.

Ruoka ei ole nykyisin enää ravinnontarpeen tyydyttämistä. Siihen liittyy myös arvolatauksia. Joku ei halua syödä eettisistä syistä lihaa. Toinen haluaa luomuruokaa. Kolmas haluaa vähentää raaka-aineiden siirron ympäristöpäästöjä ja haluaa ruuan tuotettavaksi lähellä.  

Suurtuotantoa

Suomessa moni kansalainen syö ateriansa julkisen sektorin tuottamana kouluissa, päiväkodeissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa ja puolustusvoimissa jne.. Suurkeittiöiden ruuan valmistus noudattaa suurtuotannon lainalaisuuksia.  Allergioitten esiintyminen on tuonut haasteita joukkoruokailuun ruuanvalmistukseen.  Maahanmuuttajat,  uskonnolliset syyt ja ruokailijoiden arvomaailma pakottavat suurtuotannon ohella valmistamaan myös monta, erilaista, yksilöllistä ateriaa. Tuotannossa riittää kiirettä.

Ostoja keskittämällä ja raaka-ainevalikoimaa supistamalla on julkisella sektorilla pystytty saamaan aikaan säästöjä. Suuremmilla ostoerillä on saatu edullisempia hinta-, maksu-  ja toimitusehtoja. Logistiikan kulut ovat alentuneet. Tavaran käsittely on tullut helpommaksi  ja varastojen kierto on nopeutunut. Tuotantoa on voitu virtaviivaistaa. On saatu aikaan suuria säästöjä.

Tämän, taloudellisesti myönteisen kehityksen kääntöpuoli on ollut toimitusten siirtyminen suurille tavarantoimittajille. Pienet paikalliset elintarviketuottajat eivät pärjää tässä hintakilpailussa eivätkä kykene tuottamaan vaadittavia suuria volyymeita.    

Lähi- ja luomuvaihtoehto

Viime aikoina lähi- ja luomuruokakeskustelu on nostanut päätään. Luomuruokaa on vaadittu vaihtoehdoksi päiväkotiin. Lähiruoka on nähty mahdollisuutena edistää paikallista elintarviketuotantoa, mistä löytyy onnistuneita esimerkkejä Suomestakin.

Lähiruuan määritelmästä tulisi kuitenkin ensin sopia. Joillekin lähiruuna tuotantoalue on se, mikä näkyy paikallisesta kirkontornista. Toiselle lähiruoka on tuotettu 100 kilometrin säteellä. Kolmannelle kaikki Suomessa tuotettu ruoka on lähiruokaa vastapainona lihan tuontiin Argentiinasta tai Brasiliasta. 

Päättäjät ovat nostaneet lähi- ja luomuruuan lisäämisen eräissä tapauksissa kunnan strategiseksi tavoitteeksi. Tavoitteen toteutuminen vaatii kuitenkin strategian ohella muitakin käytännön toimenpiteitä.

Joukkoruokailussa ollaan valmiit tekemään teemapäiviä ja nostamaan paikallisia tavoitteita esille. Pienet paikalliset erät ja keittymätön logistiikka tuovat haastetta kaikille toimijoille. Nähtäväksi jaa onnistutaanko muutamalla teemapäivällä oleellisesti lisäämään paikallista tuotantoa.  

Ehkä suurin este kuitenkin on raha. Ruokahuoltoa ohjataan aterian hinta- ja tuotantotehokkuusmittareilla. Näihin lähi- ja luomuruoka vaikuttavat negatiivisesti. Päättäjien tulisikin tavoitteiden saavuttamiseksi antaa ruokahuoltoon lisää rahaa. Tässä joudutaan luottamaan siihen, että paikallisen elinkeinon kehittyminen tuottaa panokset takaisin lisääntyneinä verotuloina ja työllisyyden myönteisenä kehittymisenä.  Pelkkä kirjaaminen kunnan strategiaan ei valitettavasti riitä hyvien tavoitteiden toteutumiseen.

Osumia: 1443
0
Lue lisää 0 Kommenttia