Blogi

Hattulan Kokoomuksen Blogi

 • Alkuun
  Alkuun This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Kategoriat
  Kategoriat Displays a list of categories from this blog.
 • Tagit
  Tagit Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggaajat
  Bloggaajat Search for your favorite blogger from this site.
 • Tiimi Blogit
  Tiimi Blogit Find your favorite team blogs here.
 • Kirjaudu
  Login Login form

Tasapainottamisesta kehittämiseen

Posted by on in Talous

Hattulan talouden tasapainottaminen oli tarpeen lukuisten tappiollisten vuosien jälkeen. Ohjelma on toiminut hyvin. Heti ensimmäisenä vuotena tulos parani erittäin merkittävästi. Viime vuoden tuloksesta näyttää muodostuvan selvästi positiivinen ja budjetoitua parempi. Talouden kurssi on siten saatu käännettyä.

Kaikkia asetettuja tavoitteita ei kuitenkaan vielä ole saavutettu. Tarkkaa taloudenhoitoa on tarpeellista  jatkaa. Erityisesti perusturvassa on edelleen aihetta paneutua johtamisen kehittämiseen, taloudellisen osaamisen lisäämiseen ja organisaation tuottavuuden parantamiseen.

Sote III on Kanta-Hämeessä tekeillä. Uudistuksen odottaminen ei vapauta tuottavuuden parantamisesta vaan päinvastoin edellyttää sitä. Tehokkaasti toteutetuilla, laadukkailla palveluilla meidän on pyrittävä varmistamaan, että lähipalvelut toimivat Hattulassa hyvin vielä sote-uudistuksen  jälkeenkin.

Kuntalaisille nämä tehdyt toimenpiteet eivät juuri näy. Laadukkaat ja tehokkaat palvelut auttavat erityisesti  veroprosentin korotuspaineen hillinnässä.

Säästäminen oli tarpeen talouden vakaannuttamisessa. Katseet on nyt käännettävä tuleviin tarpeisiin. Resursseja on suunnattava kunnan palveluitten ja elinkeinojen kehittämiseen.

Panos-tuotos-sääntö toimii kuntataloudessakin. Onnistuneiden kehittämistoimenpiteiden tuloksena Hattulaan syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja, minkä ansiosta myös väkiluku voi kasvaa. Se turvaa kunnan verotulojen kasvun.

Maakunnan väestö supistui viime vuonna. Hattula oli harvoja kasvukuntia. Väestökasvumme  perustui syntyvyyteen. Töitä on tehtävä, jotta Hattulaan myös muuttaisi entistä enemmän ihmisiä asumaan. Työpaikkoja on oltava tarjolla ja tonttikauppaan kannattaa panostaa.

Elinkeinojen kehittämisen painopiste on Merven teollisuusalueella. Etelä-Suomen bioenergiakeskus on maakunnan kärkihankkeita. Hallitusohjelmassa korostetaan biotaloutta ja Suomikin on sitoutunut ilmastopäästöjen vähentämiseen. Yleinen ilmapiiri suosii biohanketta, mutta lukuisia yksityiskohtia on vielä ratkaistava, ennen kuin investoinnit käynnistyvät.

Paljon muitakin toimintoja on ideoitu ja suunniteltu Merveen. Niistä monet ovat parhaillaan eri tahoilla  selvitettävinä.

Elinkeinojen kehittämisen ohella meidän on myös huolehdittava kuntalaisten palveluiden kehittämisestä. Nasta-hankkeen avulla on tarkoitus myös lisätä kuntalaisten osallistumista. Tällöin saamme hattulalaisilta ideoita ja ajatuksia, joita voidaan hyödyntää kuntalaisten parhaaksi. Kunnan kotisivujen uudistaminen on tässä ensimmäinen askel.

Juteinikeskus on meille tärkeä hanke. Se on maassamme ensimmäinen avoimeen oppimisympäristöön, alusta lähtien suunniteltu rakennus. Keskus tarjoaa kuntalasille myös monia mahdollisuuksia liikunnan ja vapaa-ajan harrastuksiin.

Hattulan markkinoinnissa Juteinikeskus kannattaa hyödyntää. Sen uutisarvo tulee ylittämään valtakunnallisen uutiskynnyksen. Myönteisestä uutisesta saamme hyvän vetovoimatekijän.

Osumia: 803
0
Lue lisää 0 Kommenttia

Verotuloja lisäämään

Posted by on in Talous

Raha- ja tulovirta kunnan rajojen ulkopuolelta tuo kuntaan varallisuutta. Tiedostettuani tämän nuorena kunnallispoliitikkona esitin yrittäjämyönteisen toimintapolitiikan käynnistämistä.  Ei kunnan pidä siten toimia. Meidän on panostettavat vain viihtyisään asunkuntaan, kokeneemmat kunnallispoliitikot ampuivat ajatukseni upoksiin.

Hattulassa on julkisen sektorin työpaikkoja suhteellisesti enemmän kuin monessa muussa kunnassa. Panssariprikaati ja  HAMK ylläpitävät julkisen sektorin työpaikkoja kunnan lisäksi. Tämä tuo talouteen vakavuutta ja tasoittaa taloussuhdanteiden vaihteluita. Verotulojen kasvu on kuitenkin  pientä, eikä se ole kunnan ohjattavissa. 

Tehdyssä selvityksessä on osoitettu, että yli 60 % kuntien verotulosta saadaan aikaan PK-yrityksissä. Yritysten henkilöstön ostovoima saa kunnassa lisäksi aikaan merkittävän osan yhteisöveron tuotosta. Julkisen sektorin palkkojen verotulot, valtionhallinnon palkkoja lukuun ottamatta, on paikallisten rahavirtojen pyörittämistä, eikä luo uutta vaurautta.  

Kun yksityisen sektorin työpaikat luovat merkittävän osan kunnan verotulosta, kunnan kannattaa myötävaikuttaa yksityisen sektorin työpaikkojen kasvuun. Huolehtimalla osaltaan PK-yritysten toimintaedellytyksistä ja kasvusta kunta varmistaa samalla verotulojensa positiivisen kehityksen. Tulojen kasvu vahvistaa kunnan taloutta ja vaikuttaa siten myös edellytyksiin itsenäisenä kuntana toimimiselle.  

Kun tuotteiden kilpailutus annettiin Seutukeskus Oy Hämeen tehtäväksi, ostojen tehokkuus, suuret toimitusvolyymit ja halpa hinta tulivat ratkaisevaan osaan hankinnoissa. Tämä merkitsi käytännössä paikallisten toimijoiden jäämistä toimitusten ulkopuolella.

Usein myös teknisen toimen kilpailutettavat urakat ovat niin suuria, etteivät paikalliset toimijat pysty tarjoamaan kokonaisuutta.

Tarjouspyynnöt ovat kilpailutuksessa ratkaisevia. Hattulan tulisi käyttää omistajanohjausta hankinnoissa. Sen tulisi edellyttää kilpailutukset toteutettavaksi siten, että myös paikallisilla, pienemmillä yrityksillä on tasapuoliset edellytykset tehdä tarjoukset.

Hankinnan kriteerit tulisi määritellä siten, että lähitoimittajien laatutekijät, esim. tuoreus ja nopea palvelu sekä pienempi ympäristön kuormitus olisivat hinnan ja teknisen laadun lisäksi myös valintakriteerinä toimittajaa valittaessa. Hankinnoilla kunta voi edistää yritysten kehittymistä ja ostojen hyödyt jäävät paikallisten ihmisten ja kunnan käyttöön.

Monipuolistamalla kuntalaisten palvelutuotantoa, kunta myös tukee paikallisen yritystoiminnan kasvua. Hattulan hallintokuntien strategioissa on jossain määrin linjattu omaa palvelutuotantoa ja ostopalveluita. Kunta on ottanut käyttöön mm. palvelusetelin, jonka käytöstä edelleen kerätään kokemuksia. Päivähoidossa kysynnän kasvun tyydyttäjiksi toivotaan yksityisiä palveluitten tuottajia. 

Yritystoiminnan kannalta on tärkeä tietää, miten kunta haluaa kehittää eri sektoreiden palvelutuotantoa. Tällöin yritykset kykenevät kehittämään omaa valmiuttaan vastata tuleviin kysyntähaasteisiin. Se edellyttää usein investointeja tiloihin ja henkilöstön osaamiseen. Se on pitkäjänteistä toimintaa, jossa nopeat muutokset eivät ole mahdollisia.

(Teksti pohjautuu tekemääni valtuustoaloitteeseen)

Osumia: 1535
0
Lue lisää 0 Kommenttia