Blogi

Hattulan Kokoomuksen Blogi

 • Alkuun
  Alkuun This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Kategoriat
  Kategoriat Displays a list of categories from this blog.
 • Tagit
  Tagit Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggaajat
  Bloggaajat Search for your favorite blogger from this site.
 • Tiimi Blogit
  Tiimi Blogit Find your favorite team blogs here.
 • Kirjaudu
  Login Login form

Edustuksellinen demokratia on elossa!

Posted by on in Valtuusto

Ennen kevään eduskuntavaaleja keskustelu kävi poikkeuksellisen kuumana ja antoi viestiä ihmisten poliittisen aktiivisuuden heräämisestä. Kuitenkin äänestysprosentti jäi vain 70,1 prosenttiin. Suomessa äänestysvilkkaus laskee jyrkimmin kaikista Pohjoismaista. Ero on merkittävä esimerkiksi Ruotsin valtiopäivävaaleihin verrattuna, joissa vaaliuurnilla kävi 85,3 prosenttia äänioikeutetuista. Äänestämisinnon laskuun on arvioitu olevan useita syitä; vaikuttamisen mahdollisuudet osallistuvan demokratian keinoin ovat lisääntyneet kun mielipidekirjoitusten rinnalle on tullut uusia osallistuvan demokratian muotoja muun muassa sosiaalisen median ansiosta. Myös suora yhteydenotto päättäjiin on nykyään helpompaa ja nopeampaa sähköisten viestimien kautta. Poliittinen aktiivisuus on siirtynyt perinteisestä puoluepoliittisesta vaikuttamisesta entistä enemmän sosiaaliseen mediaan, jonka voimaa mielipidevaikuttajana voi päivittäin seurata. Haasteena onkin myös kunnallispolitiikassa pyrkiä tuomaan uusia vaikuttamisen välineitä tarjolle perinteisen puolue- ja yhdistystoiminnan rinnalle.

On mielenkiintoista seurata, tuleeko esimerkiksi sähköisen äänestämisen mahdollisuus nostamaan äänestysprosenttia. Toisaalta äänestämisestä on nykyään tehty jo äärimmäisen helppoa, sillä ennakkoäänestyspaikkoja löytyy esimerkiksi ruokakauppojen yhteydestä. Kyse on siis todennäköisesti enemmän valinnasta olla äänestämättä, kuin äänestämisen vaikeudesta. Äänestysaktiivisuus saadaan nousuun läpinäkyvällä politiikalla ja ratkaisujen tekemisellä. Politiikassa pitää kyetä tekemään päätöksiä – muuten lupaukset asioiden muuttamisesta toivottuun suuntaan kumisevat tyhjyyttään ja nakertavat luottamusta järjestelmään. Ideaalitilanteessa äänestäminen nähtäisiin oikeutena, jota ei halua jättää käyttämättä.

Seuraaviin kunnallisvaaleihin on kaksi vuotta aikaa. Erityisesti nuorten osuus kunnallispolitiikassa on hälyttävän pieni. Tulisikin miettiä keinoja innostaa nuoria liittymään mukaan yhdistyksiin ja tulemaan mukaan kunnallispolitiikkaan, näin voisimme todennäköisesti myös kehittää nuorten avustuksella nykyaikaisia foorumeita keskustelulle. Keskustelun ja vaikuttamisen siirtyessä entistä enemmän sosiaaliseen mediaan, suureksi haasteeksi nousee keskustelukulttuurin säilyminen kaikkia kunnioittavana. Sosiaalisessa mediassa voidaan luoda mielikuvia ja ottaa kantaa, mutta todelliset vaikuttamisen mahdollisuudet niin valtio- kuin kunnallisellakin tasolla saavutetaan edelleenkin edustuksellisen demokratian keinoin.

Toivotamme kaikki yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneet tervetulleeksi kehittämään Hattulan Kokoomuksen toimintaa ja esittämään uusia ajatuksia!

Osumia: 694
0
Lue lisää 0 Kommenttia

Nyt se on päätetty!

Posted by on in Valtuusto

Kaksikymmentä vuotta yhteisten asioitten hoitoa on pitkä aika. Kunnallisvaaleissa 1992, Suomen talouden ollessa lamassa, asetuin ensimmäisen kerran ehdolle. Uskoin yritysmaailman kokemuksista olevan hyötyä kunnalliselämän päätöksenteossa.

Minua pyydettiin keskustan ehdokkaaksi, mikä kyllä olisi sopinut aatemaailmaani. Halusin kuitenkin päästä kokoomuksen listalle, joten otin yhteyttä Puotilan Mattiin. Paluumuuttajana en ollut ollenkaan varma läpi menosta. Sovin, että saan joka tapauksessa lautakuntapaikan.

Ensimmäisellä kerralla en vielä päässyt valtuustoon. Minut valittiin ympäristölautakunnan puheenjohtajaksi. Se oli hyvä paikka opiskella kunnallispolitiikan alkeita. Olen kiitollinen Matille hänen tuestaan kunnallispoliittisen urani käynnistymisessä.

Iloja ja suruja

Vuosien varrella olen kokenut paikallispolitiikan ilot ja pettymykset. Olen tehnyt hartiavoimin työtä vaaleissa puolueen hyväksi, jolloin ei aikaa ole riittänyt omaan vaalityöhön. Seurauksena oli putoaminen valtuustosta.

Työtehtäväni ovat olleet Hattulan ulkopuolella. Työssäni en ole tavannut kuntalaisia. Sen vuoksi kannattajajoukkoni ei koskaan ole ollut kovin suuri. Keskimääräisen äänisaaliin vuoksi myös tärkeimmät avainpaikat ovat olleet ulottumattomissani.

En osaa politikoida siinä mielessä kuin useat kansalaiset sen usein mieltävät. Käsittelen asioita puhtaasti asiapohjalla ja haen ratkaisua, joka mielestäni on kuntalaisille paras. Nostan keskusteluun kysymyksiä, joista kaikki eivät pidä. Haluan herättää keskustelua ja saada aikaan muutosta parempaan.

Esimerkiksi johtamani sivistyslautakunta laati kouluverkkoselvityksen jo 1990-luvulla taloudellisesti vaikeassa tilanteessa, jossa kaikkien koulujen oppilaiden tarvikemenoja leikattiin ja opetuksen laatua heikennettiin. Taloudellisesti olisi jo silloin ollut järkevää yhdistää kouluja, mutta poliittista valmiutta ei vielä ollut toteuttaa rakenneuudistuksia. Ne tapahtuivat vasta tällä valtuustokaudella. 

Olen tehnyt pitkään työtä perusturvan hallinnon alalla. Kiinnostukseni ja mielestäni myös osaamiseni olisi riittänyt muihinkin vaativiin tehtäviin kunnassa ja seudulla. Demokratiassa kuitenkin enemmistö päättää. Osaaminen tai kiinnostus ole ratkaisevassa osassa paikkoja jaettaessa. Seudulliset paikat jaetaan puolueiden vaalitulosten ja sukupuolten perusteella. Siinä poliittinen peli ei tällä kaudella suosinut minua. Se oli kyllä pettymys.

Pohdiskelua

Viimeiset kuukaudet olen pohdiskellut asettuako kunnallisvaaleissa ehdolle vai ei. Muutakin tekemistä olisi yllin kyllin tiedossa. Olen jo nähnyt kunnallispolitiikan erilaiset koukerot. Sieltä tuskin löytyy mitään uutta.

Voinko sitoutua neljäksi vuodeksi? Onko minulla vielä aikaa ja riittävästi motivaatiota paneutua sekä sitoutua kunnan asioitten hoitoon? Nuorempien on kuitenkin otettava vastuuta ja meidän vanhempien on tehtävä tilaa. Olisiko sen aika nyt?

Perhe on jo pitkään ollut sitä mieltä, että minun olisi aika jättää politiikka. Elämässä on muutakin kuin yhteisten asioitten hoitaminen. Lapsenlapset kaipaavat vaaria leikkimään ja askartelemaan. Puolisolle pitäisi myös omistaa yhteistä aikaa, jota on vuosien varrella ollut aivan liian vähän.

Viimeisten viikkojen aikana yhä useampi henkilö on kuitenkin pyytänyt minua jatkamaan. He ovat vedonneet pitkään kokemukseeni.
Kuntia ajetaan yhteen. Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto ovat muutoksessa, jonka suunnasta ja lopputuloksesta kukaan ei tiedä vielä mitään.

Yritysmaailmassa hankkimallani kokemuksella voisin olla arvioimassa rakennemuutoksen etuja ja haittoja. Työtä, jota jo nyt olen luottamushenkilönä tehnyt. Kokemukseni voisi olla hyvänä taustatukena myös nuoremmille valtuutetuille ja siten hyödyksi kuntalaisille. Siinä olisi motivoivaa työtä lähteä vielä kerran mittauttamaan äänestäjillä oma kannatukseni.

Olen pitkään pohdiskellut mennyttä ja tulevaa. Päätöksenteko on ollut harvinaisen vaikeaa. Periaatteisiini kuuluu sitoutua kunnolla annetun tehtävän hoitoon. Perusteellisen pohdinnan jälkeen olen tehnyt päätökseni. Asetun vielä kerran kunnallisvaaliehdokkaaksi. Päätös merkitsee myös sitä, että perheelle on annettava yhteistä aikaa, jos tulen valituksi. Sekin on järjestettävissä.

Osumia: 1139
0
Lue lisää 0 Kommenttia

Nuoremmat mukaan

Posted by on in Valtuusto

Ensi syksyn kunnallisvaalit lähestyvät ja puolueet värväävät jo innolla ehdokkaita. Ihanteellinen valtuusto olisi sellainen, joka vastaisi hyvin äänestäjien ammatti-,  ikä- ja sukupuolijakautumaa. Kaivataan myös sopivassa suhteessa kokemusta ja nuoruuden innokkuutta.     

Ehdokkaitten saanti on haasteellinen tehtävä, kun kunnat ovat suurten muutosten edessä. On vähemmän kiitollista leikata palveluita ja korottaa maksuja. Vapaaehtoisia tällaiseen työhön on vähän.

Kunnanvaltuustoissa istuu yleensä keski-ikäistä vanhempaa joukkoa. Hattulan valtuutettujen keski-ikä on 56 vuotta. Alle 30-vuotiaita valtuutettuja ei tällä kaudella istu valtuustossa lainkaan.

Meitä kansaneläkeiän saavuttaneita valtuutettuja on kolmannes. Suuret ikäluokat ovat eläköitymässä. Vaikka maan hallitus toivoo työuria jatkettavan, tuskin päätöksenteossa tarvitsee korostaa näin voimakkaasti eläkeläisten näkökulmaa. Vanhuspalvelut ovat tärkeitä ja ne on hoidettava hyvin, mutta kunnan menestymisen kannalta monet muut kysymykset ovat tärkeämpiä.  Tuskin me eläkeläiset osaamme paneutua riittävästi nykyisiin päivähoito- ja koulukysymyksiin, kun ne eivät enää omalla kohdallamme ole ajankohtaisia. Kokemusta meiltä tosin löytyy, mutta tietomme ovat vuosien takaa. Nykypäivän haasteet ovat toiset.

Valtuustoon tarvitaan enemmän nuoria ja keski-ikäisiä päättäjiä. Ymmärrän kuitenkin hyvin lapsiperheiden äitiä ja isiä. Heillä työ vaatii aikansa. Lapsien kasvatus ja harrastukset ovat myös tärkeitä. Kaikkien kannalta on tietenkin  tärkeää, että lapsista ja nuorista kasvaa kunnon kansalaisia. Tästä huolimatta toivon, että keski-ikäiset kokisivat  yhteisten asioitten hoidon tärkeäksi ja asettuisivat  ehdolle.

Nuorten kohdalla opiskelu vie usein toiselle paikkakunnalle. Kotikunnan asiat eivät ole päällimmäisenä mielessä, kun panostetaan tulevaan ammattiin. Toisaalta ne, jotka ovat muuttaneet Hattulaan omintojen vuoksi, eikä ehkä tunne riittävästi kiinnostusta yhteisten asioitten hoitoon. Kuitenkin nuorten näkökulma monissa kysymyksissä on tärkeä.

Osumia: 1615
0
Lue lisää 0 Kommenttia