Blogi

Hattulan Kokoomuksen Blogi

 • Alkuun
  Alkuun This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Kategoriat
  Kategoriat Displays a list of categories from this blog.
 • Tagit
  Tagit Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggaajat
  Bloggaajat Search for your favorite blogger from this site.
 • Tiimi Blogit
  Tiimi Blogit Find your favorite team blogs here.
 • Kirjaudu
  Login Login form

Vaalit ovat ohi – aika ryhtyä töihin!

Posted by on in Yleinen

Suomessa käytiin juuri tärkeät kunnallisvaalit. Yhteisten asioiden hoitaminen oli saanut meidät monet äänestämään. Valitsimme ihmiset päättämään meidän oman kotikunnan asioista. Se on hieno asia. Mutta miksi kuitenkin turhan moni jätti äänestämättä? Ymmärrän, että yksittäisellä kuntalaisella ei välttämättä ole intoa perehtyä niin syvällisesti kunnan kokonaisuuteen kuin mitä päätöksen ymmärtäminen vaatisi. Yhden asian irrottaminen kritisoitavaksi on toki helppoa, mutta kokonaisuus ratkaisee usein kuin päätöksiä tehdään.

Politiikassa hyvin pientenkin asioiden päättäminen saattaa aiheuttaa yllättäviä kimurantteja tilanteita. Käytännöt ja lainsäädäntö kuitenkin helpottavat päättäjien päätöksentekoa. Uusille valtuutetuille saattaakin tulla rimakauhu kun vertaa itseään yli 20 vuotta mukana olleeseen kuntakonkariin. Itsellä näin ensimmäisen kauden valtuutettuna tuntui kuin lähes koko neljä vuotta meni hallinnon koukeroiden ymmärtämiseen. Nyt kuitenkin päätöksenteko jatkuu ja on kieltämättä helpompi astua uudelleen remmiin.

Valtuutetun tehtävä ei onneksi ole tietää jokaista hallinnon ja lainsäädännön kohtia. On tärkeää pitää esillä itselleen ja äänestäjille tärkeitä arvoja ja asioita sekä peilata käsiteltäviä asioita niihin. Yhden asian ihmisillä sanottava loppuu, kun oma asia on käsitelty, jos kyseinen teema yleensäkään nousee päätettäväksi. 

Päättäjien on ymmärrettävä suuria kokonaisuuksia ja kuntien taloutta. Valtuusto ohjaa koko kunnan toimintaa. Kanssapäättäjien ja kuntalaisten kuuntelutaito on tärkeää, jotta osaa pureutua asiakkaiden eli kuntalaisten kannalta oleellisiin asioihin ja pystyy viemään asiaa eteenpäin yhdessä muiden kanssa. Yksin ei demokratiassa saa juuri mitään aikaan.

Olisi hienoa, jos uudet kuin vanhatkin valtuutetut uskaltaisivat olla rohkeita, keskustella asioista vapaasti ja tuoda esille mahdollisimman laajaa näkemystä myös julkisesti. Päättäjän on myös uskallettava tehdä päätöksiä asioista, jotka aiheuttavat tunnekuohuja ja kielteistä palautetta. Asioihin perehtynyt valtuutettu tietää, mikä on paras ratkaisu pitkällä tähtäyksellä ja osaa perustella pahaa verta aiheuttavan päätöksen uskottavasti ja asiantuntevasti. 

Keskustelu onkin todella tärkeä väline hyvien ja oikeiden päätöksen tekemiseksi. Siinä tulevat esille mielipiteiden kaikki piirteet niin heikkoudet, vahvuudet ja myös se millä perusteella asioista päättää. Kehotankin nyt kaikkia valtuutettuja käyttämään tätä keskusteluvälinettä hyvänä työkaluna kun jälleen tulee tarve päättää kotikuntamme tärkeistä asioista. 

Ja miksi muuten pitää syödä rokkaa ja makkaraa vain ennen vaaleja? Avoimen keskustelun pitäisi jatkua kuntalaisten keskuudessa myös vaalien jälkeenkin. Kun siis kohta aloitamme uuden valtuustokauden, toivottavasti olette mukana kanssamme yhtä aktiivisesti, kuin näiden vaalienkin aikana. 

Kiitos että äänestit, kyllä me teemme parhaamme!

 

Jiri Kattelus

Osumia: 360
0
Lue lisää 0 Kommenttia

Tule mukaan

Posted by on in Yleinen
Eduskuntavaalit ja niiden anti on nyt puntaroitu. Yleensä vaaleissa kaikki voittavat, mutta nyt Keskustan jyrääminen oli merkittävä. Hattulan osalta neljä suurinta puoluetta kulkivat hyvin pienin eroin. Kokoomus säilytti kuitenkin ykköstilan. Suuren haasteen tuo se, että kannatuksemme edellisiin vaaleihin verattuna laski yli 4 prosenttia. Seuraavat omat vaalimme, kunnallisvaalit käydään parin vuoden päästä. Aikaa valmistua vaaleihin siis on.
 
Kannatuksen nousuun tarvitaan uusia käsi- ja silmäpareja. Uudenlainen ajattelu ja asioiden toteutus luo mahdollisuuksia. Ryhmätyöskentely avartaa ja rikastuttaa toimintaa. Yhdistystyöskentely täytyy olla mielekästä ja motivoivaa. Kaikille tulee antaa sijaa joukkueessa. Oman kunnan asiat, päätöksiin vaikuttaminen ja tulevaisuus pitäisi kiinnostaa meitä kuntalaisia. Meillä eri ikäryhmillä on erilaisia tarpeita ja pyyntöjä sekä odotuksia kunnaltamme. Siksi olisi hyvä, että kokoomusjoukkueemme edustaisi eri ikäisiä naisia ja miehiä puolustamaan omia tärkeitä näkemyksiään. 
 
Ole rohkea, ota haaste. Ilmoittaudu joukkoomme rakentamaan uutta ajattelua Hattulan Kokoomukselle. Kanssasi luomme hyvää pohjaa tuleviin koitoksiin ja varmistamme näkyvyytemme jatkossakin.
 
Tervetuloa mukaan toimintaan,
 
Erkki Pänkäläinen
Hattulan Kokoomus ry:n varapuheenjohtaja
Osumia: 870
0
Lue lisää 0 Kommenttia

Vaalit lähestyvät

Posted by on in Yleinen

Kevään 2015 eduskuntavaalit lähestyvät hyvää vauhtia. Hattulan Kokoomus on kuluneena keväänä järjestänyt kolme eri tapahtumaa ehdokkaiden tueksi. Viimeksi lauantaina 28.3. oli onnistunut kokoomusehdokkaiden kiertuevierailu Parolan K-Marketin edessä veturinaan elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Paikalla oli runsaasti yleisöä ja ehdokkaita avustajineen. Tapahtuman kruunasi Sirenin Ramin erinomainen keitto, joka tarjoiltiin lämpimänä.

Hattulan Kokoomus toivoo, että sen jäsenistö ja kaikki muutkin samoin ajattelevat hattulalaiset käyvät vaaliuurnilla joko jo ennakkoon tai viimeistään vaalipäivänä ja äänestävät Kokoomuksen ehdokasta. Vain näin voimme vaikuttaa valintoihin ja tulevien päättäjien valintaan.

Kevätterveisin,

Arto Viljanen
Hattulan Kokoomus ry:n puheenjohtaja

Osumia: 843
0
Lue lisää 0 Kommenttia

Odotuksia ja toiveita

Posted by on in Yleinen

Hattulan uusi kunnanjohtaja Heidi Rämö aloitti työnsä vt.kunnanjohtajana perehtymällä kunnan hallintokuntien toimintaan.  Martti Pura jäi hyvin ansaitulle vuosilomalle ja valmistautumaan lähtöjuhlaansa Verkatehtaalla.    

Rämö pääsee aloittamaan työnsä hyvästä tilanteesta. Haasteita ei häneltä kuitenkaan tulevaisuudesta puutu. Talouden pito terveenä ja palvelurakenteiden jatkuva kehittäminen ovat keskeisellä sijalla, mikäli Hattula haluaa jatkaa itsenäisenä kuntana.

Kunta- ja  palvelurakenne on suuressa muutoksessa. Kukaan ei vielä tiedä kuinka sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan järjestämään. Hattulassa on laadukkaat ja kustannustehokkaat lähipalvelut. Niiden jatkuminen tulisi turvata palvelurakenneuudistuksessa. Erikoissairaanhoito on suuri kysymysmerkki. Parhaillaan selvitetään millä väestöpohjalla ja miten erikoissairaanhoito Hämeessä järjestetään. Sairaanhoitopiirin kustannukset ovat kasvaneet budjetoitua nopeammin. Hattula on asettanut tavoitteeksi kulujen kasvun taittumisen. Tähän ei vielä ole päästy.

Hallitus ajaa kuntien yhdistymisiä. Kuntien näkemykset seudulla eivät käy yksiin. Hämeenlinnan ajaa kuntaliitosta. Hattula ja Janakkala haluavat jatkaa itsenäisenä. Kunnanjohtaja toteuttaa tässä kuntalaisten tahtoa.

Seutukunnan menestyminen on kiinni siitä, miten kunnat pystyvät tekemään yhteistyötä, kehittämään toimintaansa ja seutua sekä lisäämään sen vetovoimaa. Kuntaliitoskeskustelu on jäädyttänyt yhteistyön kehittämisen. Kunnallisvaaleissa päättäjät osin vaihtuvat. Ehkä myös seudun kaikkien kuntien ylimmät viranhaltijat vaihtuvat tällä vaalikaudella. On mielenkiintoista odottaa, millaista yhteistyötä uudistuneet kunnat  pystyvät tekemään. Uusia avauksia seudun yhteiseksi kehittämiseksi odotetaan. 

Hattula on kuluvalla valtuustokaudella kehittänyt voimakkaasti toimintaansa, kiitos kokoomuksen taloussiiven. Talous on saatu tasapainoon. Avainpaikoille on nimitetty uusia johtajia. Toiminnan kehittämiseen on tullut suunnitelmallisuutta. On rakennettu pohja, jolta ponnistaa eteenpäin.  

Ehkä merkittävin muutos on tapahtunut perusturvan hallinnonalalla. Palvelujen tuotantorakenne on muuttunut strategiamme mukaan merkittävästi. Kalliita palveluita on kotiutettu ja painotettu avopalveluita. Vaikka jonain vuonna olemme tuottaneet enemmän palveluita, olemme silti pystyneet pienentämään kuluja. Kustannustehokkuus on kasvanut. Päiväkoteihin on investoitu ja Tuulia-kodin investointeja ollaan käynnistämässä. Juteinikotia ollaan ostamassa.

Kiitos tästä muutostyöstä kuuluu osaavalle ja tarmokkaalle  perusturvajohtajallemme, joka on käytännössä toteuttanut muutoksen. Hyvällä henkilöllä on kuitenkin kysyntää. Lähiviikkoina tiedämme, saammeko edelleen pitää hänet Hattulassa.

Teknisen johtajan johdolla toteutettu  kaavoituksen tarkistaminen on kunnan kehittymisen kannalta ollut tärkeää.  Asukasmäärän kasvun lisäksi on luotu myös edellytyksiä teollisuuden kasvulle. Ensimmäisen kerran Hattulassa nyt laadittu kiinteistöohjelma. Se luo pohjan kiinteistöjen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja sitoo sen myös kunnan talouteen.

Uusi talousjohtaja on tuonut osaamista ja uusia ajatuksia kunnan taloushallintoon. Tulokset ovat näkyneet laadukkaassa työskentelyssä taloushallinnossa ja taloushallinnon tukena kehittämisasioissa.

Vt. johtava rehtori on saanut johdettavakseen uudistuneen kouluverkon. Toimintaa on uudistettu. Uusia suunnitelmia on jo työpöydällä odottamassa toteutusta, kunhan rahoitus antaa myöten.

Odotukset ja toiveet uudelle kunnanjohtajalle ovat suuret. Kuntalaiset ja luottamushenkilöt jäävät odottamaan häneltä uusia avauksia.

Osumia: 1318
0
Lue lisää 0 Kommenttia