Blogi

Hattulan Kokoomuksen Blogi

 • Alkuun
  Alkuun This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Kategoriat
  Kategoriat Displays a list of categories from this blog.
 • Tagit
  Tagit Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggaajat
  Bloggaajat Search for your favorite blogger from this site.
 • Tiimi Blogit
  Tiimi Blogit Find your favorite team blogs here.
 • Kirjaudu
  Login Login form
Subscribe to this list via RSS Viewing entries tagged Hattula

Verotuloja lisäämään

Posted by on in Talous

Raha- ja tulovirta kunnan rajojen ulkopuolelta tuo kuntaan varallisuutta. Tiedostettuani tämän nuorena kunnallispoliitikkona esitin yrittäjämyönteisen toimintapolitiikan käynnistämistä.  Ei kunnan pidä siten toimia. Meidän on panostettavat vain viihtyisään asunkuntaan, kokeneemmat kunnallispoliitikot ampuivat ajatukseni upoksiin.

Hattulassa on julkisen sektorin työpaikkoja suhteellisesti enemmän kuin monessa muussa kunnassa. Panssariprikaati ja  HAMK ylläpitävät julkisen sektorin työpaikkoja kunnan lisäksi. Tämä tuo talouteen vakavuutta ja tasoittaa taloussuhdanteiden vaihteluita. Verotulojen kasvu on kuitenkin  pientä, eikä se ole kunnan ohjattavissa. 

Tehdyssä selvityksessä on osoitettu, että yli 60 % kuntien verotulosta saadaan aikaan PK-yrityksissä. Yritysten henkilöstön ostovoima saa kunnassa lisäksi aikaan merkittävän osan yhteisöveron tuotosta. Julkisen sektorin palkkojen verotulot, valtionhallinnon palkkoja lukuun ottamatta, on paikallisten rahavirtojen pyörittämistä, eikä luo uutta vaurautta.  

Kun yksityisen sektorin työpaikat luovat merkittävän osan kunnan verotulosta, kunnan kannattaa myötävaikuttaa yksityisen sektorin työpaikkojen kasvuun. Huolehtimalla osaltaan PK-yritysten toimintaedellytyksistä ja kasvusta kunta varmistaa samalla verotulojensa positiivisen kehityksen. Tulojen kasvu vahvistaa kunnan taloutta ja vaikuttaa siten myös edellytyksiin itsenäisenä kuntana toimimiselle.  

Kun tuotteiden kilpailutus annettiin Seutukeskus Oy Hämeen tehtäväksi, ostojen tehokkuus, suuret toimitusvolyymit ja halpa hinta tulivat ratkaisevaan osaan hankinnoissa. Tämä merkitsi käytännössä paikallisten toimijoiden jäämistä toimitusten ulkopuolella.

Usein myös teknisen toimen kilpailutettavat urakat ovat niin suuria, etteivät paikalliset toimijat pysty tarjoamaan kokonaisuutta.

Tarjouspyynnöt ovat kilpailutuksessa ratkaisevia. Hattulan tulisi käyttää omistajanohjausta hankinnoissa. Sen tulisi edellyttää kilpailutukset toteutettavaksi siten, että myös paikallisilla, pienemmillä yrityksillä on tasapuoliset edellytykset tehdä tarjoukset.

Hankinnan kriteerit tulisi määritellä siten, että lähitoimittajien laatutekijät, esim. tuoreus ja nopea palvelu sekä pienempi ympäristön kuormitus olisivat hinnan ja teknisen laadun lisäksi myös valintakriteerinä toimittajaa valittaessa. Hankinnoilla kunta voi edistää yritysten kehittymistä ja ostojen hyödyt jäävät paikallisten ihmisten ja kunnan käyttöön.

Monipuolistamalla kuntalaisten palvelutuotantoa, kunta myös tukee paikallisen yritystoiminnan kasvua. Hattulan hallintokuntien strategioissa on jossain määrin linjattu omaa palvelutuotantoa ja ostopalveluita. Kunta on ottanut käyttöön mm. palvelusetelin, jonka käytöstä edelleen kerätään kokemuksia. Päivähoidossa kysynnän kasvun tyydyttäjiksi toivotaan yksityisiä palveluitten tuottajia. 

Yritystoiminnan kannalta on tärkeä tietää, miten kunta haluaa kehittää eri sektoreiden palvelutuotantoa. Tällöin yritykset kykenevät kehittämään omaa valmiuttaan vastata tuleviin kysyntähaasteisiin. Se edellyttää usein investointeja tiloihin ja henkilöstön osaamiseen. Se on pitkäjänteistä toimintaa, jossa nopeat muutokset eivät ole mahdollisia.

(Teksti pohjautuu tekemääni valtuustoaloitteeseen)

Osumia: 1535
0
Lue lisää 0 Kommenttia

Odotuksia ja toiveita

Posted by on in Yleinen

Hattulan uusi kunnanjohtaja Heidi Rämö aloitti työnsä vt.kunnanjohtajana perehtymällä kunnan hallintokuntien toimintaan.  Martti Pura jäi hyvin ansaitulle vuosilomalle ja valmistautumaan lähtöjuhlaansa Verkatehtaalla.    

Rämö pääsee aloittamaan työnsä hyvästä tilanteesta. Haasteita ei häneltä kuitenkaan tulevaisuudesta puutu. Talouden pito terveenä ja palvelurakenteiden jatkuva kehittäminen ovat keskeisellä sijalla, mikäli Hattula haluaa jatkaa itsenäisenä kuntana.

Kunta- ja  palvelurakenne on suuressa muutoksessa. Kukaan ei vielä tiedä kuinka sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan järjestämään. Hattulassa on laadukkaat ja kustannustehokkaat lähipalvelut. Niiden jatkuminen tulisi turvata palvelurakenneuudistuksessa. Erikoissairaanhoito on suuri kysymysmerkki. Parhaillaan selvitetään millä väestöpohjalla ja miten erikoissairaanhoito Hämeessä järjestetään. Sairaanhoitopiirin kustannukset ovat kasvaneet budjetoitua nopeammin. Hattula on asettanut tavoitteeksi kulujen kasvun taittumisen. Tähän ei vielä ole päästy.

Hallitus ajaa kuntien yhdistymisiä. Kuntien näkemykset seudulla eivät käy yksiin. Hämeenlinnan ajaa kuntaliitosta. Hattula ja Janakkala haluavat jatkaa itsenäisenä. Kunnanjohtaja toteuttaa tässä kuntalaisten tahtoa.

Seutukunnan menestyminen on kiinni siitä, miten kunnat pystyvät tekemään yhteistyötä, kehittämään toimintaansa ja seutua sekä lisäämään sen vetovoimaa. Kuntaliitoskeskustelu on jäädyttänyt yhteistyön kehittämisen. Kunnallisvaaleissa päättäjät osin vaihtuvat. Ehkä myös seudun kaikkien kuntien ylimmät viranhaltijat vaihtuvat tällä vaalikaudella. On mielenkiintoista odottaa, millaista yhteistyötä uudistuneet kunnat  pystyvät tekemään. Uusia avauksia seudun yhteiseksi kehittämiseksi odotetaan. 

Hattula on kuluvalla valtuustokaudella kehittänyt voimakkaasti toimintaansa, kiitos kokoomuksen taloussiiven. Talous on saatu tasapainoon. Avainpaikoille on nimitetty uusia johtajia. Toiminnan kehittämiseen on tullut suunnitelmallisuutta. On rakennettu pohja, jolta ponnistaa eteenpäin.  

Ehkä merkittävin muutos on tapahtunut perusturvan hallinnonalalla. Palvelujen tuotantorakenne on muuttunut strategiamme mukaan merkittävästi. Kalliita palveluita on kotiutettu ja painotettu avopalveluita. Vaikka jonain vuonna olemme tuottaneet enemmän palveluita, olemme silti pystyneet pienentämään kuluja. Kustannustehokkuus on kasvanut. Päiväkoteihin on investoitu ja Tuulia-kodin investointeja ollaan käynnistämässä. Juteinikotia ollaan ostamassa.

Kiitos tästä muutostyöstä kuuluu osaavalle ja tarmokkaalle  perusturvajohtajallemme, joka on käytännössä toteuttanut muutoksen. Hyvällä henkilöllä on kuitenkin kysyntää. Lähiviikkoina tiedämme, saammeko edelleen pitää hänet Hattulassa.

Teknisen johtajan johdolla toteutettu  kaavoituksen tarkistaminen on kunnan kehittymisen kannalta ollut tärkeää.  Asukasmäärän kasvun lisäksi on luotu myös edellytyksiä teollisuuden kasvulle. Ensimmäisen kerran Hattulassa nyt laadittu kiinteistöohjelma. Se luo pohjan kiinteistöjen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja sitoo sen myös kunnan talouteen.

Uusi talousjohtaja on tuonut osaamista ja uusia ajatuksia kunnan taloushallintoon. Tulokset ovat näkyneet laadukkaassa työskentelyssä taloushallinnossa ja taloushallinnon tukena kehittämisasioissa.

Vt. johtava rehtori on saanut johdettavakseen uudistuneen kouluverkon. Toimintaa on uudistettu. Uusia suunnitelmia on jo työpöydällä odottamassa toteutusta, kunhan rahoitus antaa myöten.

Odotukset ja toiveet uudelle kunnanjohtajalle ovat suuret. Kuntalaiset ja luottamushenkilöt jäävät odottamaan häneltä uusia avauksia.

Osumia: 1318
0
Lue lisää 0 Kommenttia

Nuoremmat mukaan

Posted by on in Valtuusto

Ensi syksyn kunnallisvaalit lähestyvät ja puolueet värväävät jo innolla ehdokkaita. Ihanteellinen valtuusto olisi sellainen, joka vastaisi hyvin äänestäjien ammatti-,  ikä- ja sukupuolijakautumaa. Kaivataan myös sopivassa suhteessa kokemusta ja nuoruuden innokkuutta.     

Ehdokkaitten saanti on haasteellinen tehtävä, kun kunnat ovat suurten muutosten edessä. On vähemmän kiitollista leikata palveluita ja korottaa maksuja. Vapaaehtoisia tällaiseen työhön on vähän.

Kunnanvaltuustoissa istuu yleensä keski-ikäistä vanhempaa joukkoa. Hattulan valtuutettujen keski-ikä on 56 vuotta. Alle 30-vuotiaita valtuutettuja ei tällä kaudella istu valtuustossa lainkaan.

Meitä kansaneläkeiän saavuttaneita valtuutettuja on kolmannes. Suuret ikäluokat ovat eläköitymässä. Vaikka maan hallitus toivoo työuria jatkettavan, tuskin päätöksenteossa tarvitsee korostaa näin voimakkaasti eläkeläisten näkökulmaa. Vanhuspalvelut ovat tärkeitä ja ne on hoidettava hyvin, mutta kunnan menestymisen kannalta monet muut kysymykset ovat tärkeämpiä.  Tuskin me eläkeläiset osaamme paneutua riittävästi nykyisiin päivähoito- ja koulukysymyksiin, kun ne eivät enää omalla kohdallamme ole ajankohtaisia. Kokemusta meiltä tosin löytyy, mutta tietomme ovat vuosien takaa. Nykypäivän haasteet ovat toiset.

Valtuustoon tarvitaan enemmän nuoria ja keski-ikäisiä päättäjiä. Ymmärrän kuitenkin hyvin lapsiperheiden äitiä ja isiä. Heillä työ vaatii aikansa. Lapsien kasvatus ja harrastukset ovat myös tärkeitä. Kaikkien kannalta on tietenkin  tärkeää, että lapsista ja nuorista kasvaa kunnon kansalaisia. Tästä huolimatta toivon, että keski-ikäiset kokisivat  yhteisten asioitten hoidon tärkeäksi ja asettuisivat  ehdolle.

Nuorten kohdalla opiskelu vie usein toiselle paikkakunnalle. Kotikunnan asiat eivät ole päällimmäisenä mielessä, kun panostetaan tulevaan ammattiin. Toisaalta ne, jotka ovat muuttaneet Hattulaan omintojen vuoksi, eikä ehkä tunne riittävästi kiinnostusta yhteisten asioitten hoitoon. Kuitenkin nuorten näkökulma monissa kysymyksissä on tärkeä.

Osumia: 1615
0
Lue lisää 0 Kommenttia