Skip to main content

HATTULAN KOKOOMUS RY


AJATUKSIA TULEVAISUUDESTA

Tavoitteenamme on kehittää Hattulaa siten, että tulevaisuudessa

 • Hattulalaisten hyvinvointi lisääntyy.
 • Hattula on kestävästi kasvava, moniarvoinen ja yhteistyökykyinen.
 • Hattula järjestää palvelunsa laadukkaasti ja taloudellisesti, asukkaiden mielipiteitä kunnioittaen.
 • Hattula tukee ja kehittää kasvavaa yrittäjyyttä ja elinkeinoelämää alueellisessa yhteistyössä.
 • Hattula kehittää ja parantaa perinteisten elinkeinojen vahvuutta ja monimuotoisia palveluja.
 • Hattula luo edellytyksiä kuntalaisille toimia ja vaikuttaa aktiivisesti.
 • Hattulan taloutta hoidetaan edelleen siten, että pystymme vastaamaan tulevaisuuden meille asettamiin haasteisiin.
                   
Kehitämme kuntaa ja huolehdimme kuntakuvastamme Hattulan vetovoimaisuus ja sijainti Helsingin ja Tampereen välisen kasvukäytävän varrella mahdollistaa postitiivisen kehityksen kun tilaisuuksiin tartutaan.
                   
Toimimme uudenlaisen avoimuuden puolesta
 • Kaikille mahdollisuus vaikuttaa asioiden kehittämiseen ja päätöksentekoon.
 • Asioiden valmistelusta ja päätöksistä tiedotetaan avoimesti ja selkeästi.
 • Asiat hoidetaan mahdollisimman läpinäkyvästi, kuntalaisten mielipiteitä kunnioittaen.
                   
Luottamus on yhteistyön edellytys
 • Luottamus rakentuu keskinäisestä arvostuksesta.
 • Luottamus on uskoa tulevaisuuteen.
 • Luottamus on kaksisuuntaista – jokainen seisoo sanojensa takana.
 • Luottamus edellyttää, että jokainen perehtyy omiin tehtäviinsä.
                   
Uudistumme
 • Tavoitteenamme on uusien toimintatapojen ja ratkaisujen löytäminen.
 • Vanhan uudelleen arvioiminen luo tilaa uuden omaksumiselle.
                   
Hattulan vahvistamiseksi haemme tasapainoista väestönkasvua
 • Kasvu takaa Hattulan elinvoimaisuuden myös tulevaisuudessa.
 • Kasvun tasapainottaminen takaa palvelujen riittävyyden.
                   
Oikeudenmukaisuus on tärkeimpiä arvojamme. Toimimme yhdenvertaisuuden periaatetta noudattaen, kuntalaisten etuja ajatellen.

Facebook