Rantalainen Elisa

  • Hoidan luottamustehtäviäni järjellä ja sydämellä.
  • Tuon lapsiperheiden äänen päätöksentekoon.
  • Puhun erilaisten kylien omien tarpeiden puolesta.
  • Isoista asiakokonaisuuksista päätettäessä tuon esiin Hattulan asukkaiden mielipiteitä ja myös arjen haasteita.

Olen 42-vuotias äiti, vaimo ja varhaiskasvatuksen opettaja, sosionomi AMK. Asun mieheni ja kolmen kouluikäisen tyttäreni kanssa Rahkoilan kylässä. Muutimme Hattulaan vuonna 2005.

Olen ehdolla kunnanvaltuustoon, koska haluan olla mukana kehittämässä Hattulaa ja sen asukkaiden palveluja. Luonnonkauniissa Hattulassa on paljon positiivista potentiaalia kuten liiketoimintaa, lapsiperheitä ja vireitä kyläyhteisöjä. Kunnassamme on pidettävä huolta kaikesta hyvästä, mitä täällä on saatu aikaan. Hattulassa on hyvin erilaisia asuinalueita, joilla jokaisella on omat vahvuutensa. Haluan nostaa eri kylien äänen kuuluviin. Haluan vaikuttaa päätöksiin, jotka koskettavat eri ikäisten hattulalaisten arkea ja tulevaisuutta.

Kunnallispolitiikassa pitää ymmärtää kokonaisuuksia ja monet asiat laajasti. Usein päätetään suurista rahoista, investoinneista tai säästöistä. Näiden asioiden rinnalla haluan nostaa esiin myös ihmisten arjen haasteita ja pienempiä kehittämiskohteita. Pidän tärkeänä kuntalaisten kuulemista isoissa ratkaisuissa. Kuntalaisten arjen tarpeita pitää puolustaa päätöksenteossa.

Juuri nyt minulla on elämäni ruuhkavuodet. Se tarkoittaa aktiivista työelämää, kasvavista lapsista ja nuorista sekä heidän koulunkäynnistään huolehtimista, rinnalla isovanhempien hyvinvoinnin seuraamista. Oman elämän ja arjen kokemus innostaa vaikuttamistyöhön. Lapsiperheitä koskevat kysymykset ovat minulle erityisen tärkeitä ja niihin haluan vaikuttaa.

Ihmisläheisestä ammatillisesta osaamisestani on ollut hyötyä kunnallispolitiikassa. Sosionomi AMK -tutkintoni taustalla minulla on lähihoitajan koulutus sekä kokemusta hoitotyöstä ja lastensuojelutyöstä. Varhaiskasvatuksen ammattilaisena minulla on monipuolinen työkokemus 20 vuoden ajalta useista päiväkodeista.

Nykyisellä valtuustokaudella 2017-2021 olen ollut hyvinvointilautakunnan jäsen (ent. sivistyslautakunta) ja varavaltuutettu. Lisäksi olen Hattulan kokoomuksen hallituksen jäsen.

Olen valmis sitoutumaan vahvasti kunnanvaltuutetun tehtäviin. Haluan edelleen hoitaa luottamustehtäviäni järjellä ja sydämellä, jotta Hattulassa jokaisen on hyvä asua ja elää nyt ja tulevaisuudessa.