Kuntavaaliohjelma

Hattulan Kokoomuksen vaaliohjelma 2021

Kuntavaaleihin 2021 lähdetään poikkeuksellisessa tilanteessa. Ensi kertaa historiassa kuntavaalit on siirretty ja käymme kampanjaan ja lähestymme ihmisiä etänä viestinnän keinoin.

Kulunut valtuustokausi 2017-2021 on ollut erittäin hyvä Hattulan kehittämisen kannalta. Kunnanhallitus ja valtuuston enemmistö ovat toimineet yhtenäisesti ja vaikeisiinkin asioihin on pystytty pureutumaan. Olemme saaneet aikaan mm. lähes 5 miljoonan terveysaseman ja ratkaisun lukion säilyttämiselle Hattulassa. Kokoomuksen tavoitteena on ollut edetä kunnan palveluissa asiakaslähtöisempään suuntaan. Kunta ja virkamiehet ovat olemassa meitä asukkaita varten!

Hattulan Kokoomus lähtee uuteen valtuustokauteen voimakkaasti uudistuneena. Ehdokkaamme edustavat lukiolaisia, työssäkäyviä perheellisiä, yrittäjiä ja eläkeläisiä. Meille tärkeää ovat kunnan elinvoima ja houkuttelevuus, mutta myös arjen palveluiden tarjonta ja toimivuus. Kuntamme taloustilanne on selvästi keskimääräistä parempi. Tulevalla valtuustokaudella tulemme ajamaan jatkoa tärkeille investoinneille. Muun muassa Parolan yhteiskoulun nopea rakentaminen kalliotontille, tehostetun palveluasumisen kehittäminen ja liikennejärjestelyjen parantaminen. Lisäksi haluamme edistää kevyen liikenteen väylää Lepaalle.

Hattulan Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä kotikunnasta:

 "Hattula on hyvä paikka asua, elää ja yrittää!”

"Arki ei aina ole helppoa, mutta sen täytyy olla toimivaa!”

"Hattulassa kaikki on paljon helpompaa, kuin isommissa kaupungeissa.”

"Enemmän avoimuutta ja keskustelevaa kulttuuri tähän kuntaan.”

”Pieni kunta, joka on tosi hyvällä paikalla!”

”Vaikeat työt tehty ja nyt on mahdollisuus toteuttaa ja edetä!”

”Hattulan kunnan itsenäisyys on tärkeää!”


Teemamme 2021 kuntavaaleihin ovat

1.    Elinvoima ja houkuttelevuus

Elinvoima ja hyvinvointi ovat kuntamme elinehtoja. Hattulan sijainti on ihanteellinen. Meillä on pieni kunta, tehokkaiden ja lyhyiden yhteyksien keskellä. Haluamme, että Hattula palvelee yrityksiä ja houkuttelee uusia yrityksiä kuntaamme. Jokainen yritys luo työpaikkoja ja tuo verotuloja kunnalle. Haluamme pitää kunnallisveron kohtuullisena ja kehittää kunnan rakenteita paremmin palveleviksi, lisäten Hattulan houkuttelevuutta.

2.    Palvelut ja arjen toimivuus

Kunta on olemassa asukkaita varten. Kunnan palvelumalli on muuttunut viimeisen 6 kk aikana enemmän, kuin viimeisen 6 vuoden aikana. Haluamme jatkaa tätä kehitystä, niin että kunnan organisaatio palvelee asukkaita entistä nopeammin ja paremmin niin rakennushankkeissa, kuin muissa arjen askareissa. Myös ikärakenteen muuttuessa ikääntyvän väestön hoitoketjun ja hyvinvoinnin huomioiminen on entistä tärkeämpää. Arki ei aina ole helppoa, mutta sen täytyy olla toimivaa. Hattula on hyvä paikka asua, elää ja yrittää.

3.    Parempi keskustelukulttuuri ja yhteistyö

Palaute kunnan asioissa on tärkeää ja keskustelu hieno asia. Elämme ajassa, jossa sosiaalisessa mediassa jopa Hattulassa esiintyy epäasiallista käyttäytymistä. Emme hyväksy syrjintää tai loukkaavaa käytöstä ketään kohtaan. Haluamme edistää rakentavaa keskustelukulttuuria kunnanhallituksessa, valtuustossa ja kunnan yhteisillä foorumeilla. Toimiva yhteistyö syntyy kuuntelemalla ja kunnioittamalla erilaisia mielipiteitä.

4.    Yhteiskoulu ja nuorten näkökulma

Nuoret kokevat muutokset voimakkaasti. Lisäksi muutokset kunnan rakenteissa, kuten kouluverkossa, omassa lukiossa tai Sote-ratkaisussa tulevat vaikuttamaan paikallisten nuorten tulevaisuuteen ja ratkaisuihin pitkällä tähtäimellä. Haluamme kuunnella nuoria ja ottaa toiminnassamme huomioon nuorten näkökulman. Ehdokkaistamme löytyy myös 18-vuotias lukiolainen. Tällä hetkellä Hattulan nuoriin vaikuttaa voimakkaasti yhteiskoulun uudisrakennuksen ratkaisu. Koulun rakentamista järkevin kustannuksin ja nopeasti on edistettävä.

5.    Itsenäinen Hattula

Kuntaliitokset siirtävät päätösvaltaa pois pieniltä paikkakunnilta ja karsivat palveluverkkoa. Hattulan taloustilanne on vahva. Me Kokoomuksessa haluamme pitää talouden tasapainossa. Investoidaan omaan kuntaamme, sen elinvoimaa ja hyvinvointia kehittäen. Hattulan on säilyttävä itsenäisenä!