Rantsi Markus

Olen Markus Rantsi, 41-vuotias perheenisä, hallintopäällikkö, liikunnan ammattilainen ja valtuutettu.

Perheeseeni kuuluvat vaimoni Ninan lisäksi kolme alakouluikäistä tytärtämme. Asumme Hattulassa, Pekolan Poransaaressa. Muutimme tänne vuonna 2009 Hämeenlinnasta. Työskentelen Hämeenlinnan Liikuntahalleilla hallintopäällikön tehtävässä. Pienessä yhtiössä tehdään laaja-alaisesti eri työtehtäviä. Viime aikoina työaikani on suuntautunut suurelta osin koronaviestintään. Koulutukseltani olen liikunnanohjaaja (YAMK). Toimin tällä hetkellä valtuutettuna osana Kokoomuksen valtuustoryhmää ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana sekä varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston puheenjohtajana. Kuluneella valtuustokaudella olen toiminut myös sivistyslautakunnan puheenjohtajana ennen Hattulan kunnan organisaatiouudistusta. Edellisenä valtuustokautena toimin varavaltuutettuna ja perusturvalautakunnan jäsenenä. Vapaa-aikani kuluu tähän aikaan vuodesta aika lailla Poransaarenlahdella, jossa yritän parhaani mukaan tarjota hattulalaisille kulmakunnan parhaat matkaluisteluolosuhteet. Olen myös aktiivisesti mukana maanpuolustustyössä ja käyn useissa harjoituksissa vuosittain. Sotilasarvoltani olen reservin vääpeli.

Miksi Kokoomus

Monesti poliittinen katsomus saadaan jo lapsuudessa kotoa. Niin minunkin tapauksessani. Isäni toimi valtaosan työurastaan yrittäjänä, samoin vaimoni. Kokoomus on tuntunut minusta aina luonnolliselle vaihtoehdolle ja puolueen arvomaailma kohtaa aika hyvin omani.

Vaaliteemani kuntavaaleissa 2021

Keskusteleva kulttuuri

Kehittäisin vahvasti kunnan organisaation viestintää. Asioista pitää pystyä puhumaan avoimesti. Avoimella keskustelulla voidaan ennaltaehkäistä suurempien ongelmien syntyä. Organisaation tulee viestiä kattavasti sisäisesti ja ulkoisesti sekä ottaa kuntalaiset mukaan jo valmisteluvaiheessa. Enemmän avointa keskustelua ja tekoja, vähemmän korusanoja ja riitelyä!

Elinvoiman elävöittäminen

Hattula organisaationa elää valtionavusta ja ennenkaikkea verotuloista. Mielestäni Hattulassa ei tule korottaa veroja, vaan kaikki liikenevät voimavarat tulee keskittää asukkaiden pito- ja vetovoimaan ja lisätä tätä kautta verokertymää. Asukkaiden lisäksi tarvitaan työtä, yrityksiä ja yrittäjiä. Hattulan pitää pystyä erottumaan omilla vahvuuksillaan, pystyä tarjoamaan kattavat vapaa-ajan palvelut, mielenkiintoisia tapahtumia sekä toimintaa. Nämä kunnan tulisi tehdä yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Osana elinvoimaa huomiota tulee kiinnittää hyvin hoidettuihin liikuntapaikkoihin ja laadukkaisiin liikuntapalveluihin. Mielestäni myös kylien yhteisöllisyys on Hattulan voimavara, josta tulee ammentaa potkua koko kunnan elinvoimaan.

Hyvinvoinnin hyödyntäminen

Hattulan hyvinvoinnilla menee pääpiirteittäin hyvin. Hattulan terveyspalvelut toimivat ja meillä on uusi terveysasema. Sosiaalipalveluihin ollaan investoimassa tehostetun palveluasumisen lisärakentamisen muodossa. Hattulan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkoot ovat verrattain pieniä. Näin tulee mielestäni olla myös jatkossa. Hattulan kylät elävät kouluista. Hattulan kouluihin kohdistuu kuitenkin tällä hetkellä merkittävä korjausvelka. Uutta tervettä tilaa yläkoululle on tulossa, mutta mielestäni kunnan jokaisella lapsella on oikeus käydä päivähoidossa ja koulussa terveissä tiloissa. Tarvitaan ennakkoluulotonta ajattelua, jolla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut voidaan pitää jatkossakin kylissä. Olemme tätä jo pintaraapaissut kuluvalla valtuustokaudella, mutta työ jatkuu seuraavalla. Hattulan upeita hyvinvointipalveluita tulisi mielestäni nostaa viestinnällisesti enemmän esiin ja hyödyntää myös koko kunnan elinvoiman lisäämisessä.

Olen saanut olla mukana monessa suuressakin muutoksessa kuluvalla valtuustokaudella. Omaan työskentelytapani kuuluu oleellisesti keskustelu ja asioiden edistäminen niin sanotusti kulissien takana. En välttämättä huuda yleisönosastonkirjoituksissa, somessa tai valtuustosalissa koviten. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettenkö tekisi töitä päivittäin kuntalaisten eteen. Osa tärkeistä hankkeista on edelleen kesken. Toivottavasti saan mahdollisuuden jatkaa niiden parissa myös tulevalla valtuustokaudella. Käytäthän äänioikeuttasi hankalista ajoista huolimatta ja tehdään yhdessä Hattulasta entistä parempi!