Toiminta

Valtuustoryhmä

Rydbeck Ellen

Kattelus Jiri

Puotila Matti

Siukola Lauri

Vekka-Pirhonen Teija

Rantsi Markus

Hallenberg Reijo

Yli-Pirilä Pia

Höijer Jenni

Kunnanhallitus

Rydbeck Ellen, jonka henkilökohtainen varajäsen: Yli-Pirilä Pia

Puotila Matti

Kattelus Jiri, jonka henkilökohtainen varajäsen: Hallenberg Reijo                

Valtuustosta mukana: Rantsi Markus 2. vpj

Maankäyttöjaosto

Ari Viitala, jonka henkilökohtainen varajäsen: Suvi Lankinen

Reijo Hallenberg, jonka henkilökohtainen varajäsen:  Matti Puotila

Perusturvajaosto

Pia Yli-Pirilä, jonka henkilökohtainen varajäsen: Erkki Pänkäläinen

Ari Viitala

Hyvinvointilautakunta

Markus Rantsi pj, jonka henkilökohtainen varajäsen: Ari Viitala

Elisa Rantalainen, jonka henkilökohtainen varajäsen: Teija Vekka-Pirhonen

Elinvoimalautakunta

Lauri Siukola vpj, jonka henkilökohtainen varajäsen: Anna Uschanov

Teija Vekka-Pirhonen, jonka henkilökohtainen varajäsen: Esko Leppäkorpi

Viranomaisjaosto

Matti Pelkonen vpj, jonka henkilökohtainen varajäsen: Ari Viitala

Anna Uschanov, jonka henkilökohtainen varajäsen: Jarmo Valo

Keskusvaalilautakunta

2. varajäsen Juha-Pekka Honkasaari


Tarkastuslautakunta

varajäsen Kari Kamppinen

Varhaiskasvatus ja perusopetusjaosto

Jenni Höijer, jonka henkilökohtainen varajäsen: Teija Vekka-Pirhonen

Paikallisyhdistyksen hallitus

Kampinen Kari

Lankinen Suvi

Leppäkorpi Esko pj

Mikkola Tiina

Puotila Matti

Rydbeck Ellen

Siukola Lauri

Ushanov Anna

Vekka-Pirhonen Teija